логотип OCS

Track AND Trace

Наслідками фальсифікації продукції фармацевтичної галузі стають високі ризики здоров’я та величезні збитки. Для загальної безпеки виробу, що вимагається кінцевим користувачем, необхідно, щоб його потік руху продукції був повністю контрольованим – від виробника до пацієнта по всій мережі поширення. Система Track & Trace – це рішення щодо впровадження норм законодавства для підвищення безпеки лікарських засобів.

Унікальний і єдиний у світі машиночитаний код у вигляді коду виробу та присвоєного виробу серійного номера є основою для забезпечення безпеки та захищеності лікарських засобів. Серіалізація та подальша агрегація забезпечують прозорість у пункті походження продукції та по всій мережі поширення, підвищуючи ступінь довіри та безпеку.

Преимущества Track & Trace

Модель серии TQS-SP

Удобное и простое решение в минимуме занимаемого пространтства

Модель серии TQS-HC-A

Сериализация и проверка комплектности: «два в одном»

Модель серии TQS-HC-A-TE

Сериализация и проверка комплектности: «два в одном»

Модели серии TQS-BP

TQS TRACK & TRACE для контроля групповой упаковки

Модель серии TQS-CP

TQS TRACK & TRACE для контроля групповой упаковки

© - ОС-Технолоджи Україна · Всі права захищені

+38-095-106-11-92

Создано компанией MAHAON

Search